Startsida

Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.

Barnkonventionen

Barn kan bygga starka band till flera vuxna under de första åren i sina liv. Det är oerhört betydelsefullt att ha flera närvarande vuxna i sin närhet under uppväxten, och grunden till det läggs redan vid spädbarnsåldern.

(Försäkringskassan, 2016)

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING IDAG

Sverige har ett av världens mest generösa system för föräldraförsäkring, där två föräldrar kan ta ut föräldrapenning i 240 dagar var. Det motsvarar fem dagar i veckan i åtta månader. De flesta föräldrar väljer dessutom att vara lediga utöver de 240 dagarna. Forskning visar att delad föräldraförsäkring har positiva effekter både på individ- och samhällsnivå. Trots det är kvinnor i snitt hemma 15,3 månader under barnets två första år medan män är hemma 3,8 månader. I dag står kvinnor för 74 procent av det totala uttaget av föräldrapenning medan män står för 26 procent. 

Varför ser det ut så? Majoriteten av föräldrar uppger en önskan och vilja att dela mer lika, men någonstans tar det stopp.

OM #delapådet

Kampanjen #delapådet har sin grund i de jämställdhetspolitiska målen, som utgår från de juridiska könen kvinna och man. Därmed utgår statistiken från juridiskt kön men det är viktigt att komma ihåg att alla individer inte identifierar sig enligt en tvåkönsnorm. Familjer kan också se ut på många olika sätt och mycket av den statistik och fakta som finns kan appliceras på olika föräldrakonstellationer.

Kampanjen är framtagen för länsstyrelserna av Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016.

 

VISSTE DU ATT...

... i familjer med två föräldrar ges båda samma möjligheter att utvecklas på arbetsmarknaden om de delar lika.

(Ds, 2015:8)

... kvinnors sjukfrånvaro är dubbelt så hög som mäns när barnet är två år. Detta är en konsekvens av det ojämna hem- och omsorgsarbetet.

(SOU, 2014:6)

... när barnet har fyllt ett år har pappor i snitt tagit ut nio procent av föräldrarnas gemensamma uttag av föräldrapenningen. När barnet har fyllt två år är siffran 17 procent.

(SOU, 2014:6)

... riskbeteenden och dödlighet minskar för män som är närvarande för sina barn.

(SOU, 2014:6)

... genom att i familjer med två föräldrar dela på föräldraledigheten ges båda föräldrarna förutsättningar att skapa en god relation med barnet.

(Försäkringskassan, 2016)

... det finns uppfattningar om att mammor har en skyldighet att ta hand om sina barn – men att föräldraskapet för pappor snarare är en rättighet som kan fråntas dem. Detta leder till att pappor i vissa fall bemöts som en sekundär förälder.

(SOU, 2014:6)

SEBASTIAN & JOHANNA

Att dela lika är självklart för oss! Vi vill ge våra barn den bästa starten i livet med båda sina föräldrar lika närvarande. Då har vi också samma möjlighet att utvecklas i arbetslivet.

CLARA & ANNA

För oss har det alltid varit en självklarhet att vårt barn har samma rätt till oss båda som föräldrar.

MADELENE & EDUARDO

Vad skulle vi ha för anledning att inte dela lika?  Tiden med föräldraledighet utgör ju 2-3 år av ett typ 45-årigt arbetsliv, det är ju ingenting. Men för barnen och för föräldraskapet är det allt. För barnen är vi lika viktiga.

KROSSA MYTERNA

MYT Det är mer naturligt att mamman är hemma under barnets första år eftersom hon ammar.

FAKTA Endast 13 procent av de sex månader gamla barnen födda år 2013 helammades. 37 procent ammades inte alls.

(Socialstyrelsen, 2013)

MYT Män tar ut sina föräldradagar i samband med älgjakt och OS.

FAKTA Uttaget av föräldradagar ökar inte i samband med dessa perioder, däremot tar män ofta ut dagar i samband med semestern.

(Försäkringskassan, 2013)

MYT Anledningen till att män tar ut så få dagar är att de ofta tjänar mer pengar och därmed skulle förlora mest på att vara hemma.

FAKTA Statistik visar dock att heterosexuella par där kvinnan tjänar mest tenderar att dela lika, medan par där mannen tjänar mest tenderar att dela ojämnt. Detta visar att det inte nödvändigtvis är pengarna som styr.

(SOU 2005:73)

TRE TIPS

Så gör ni för att lyckas dela på det!

LÄS PÅ

Lär er mer om föräldraförsäkringen. Ta reda på vilka rättigheter ni har och vilka avtal era eventuella arbetsgivare har. På Försäkringskassans webbplats kan ni läsa mer om föräldraförsäkringen och era möjligheter.

DISKUTERA

Fundera kring de förväntningar som finns på era respektive roller som föräldrar. Diskutera era förutsättningar och kom ihåg att det finns många olika sätt att dela lika på.

PLANERA

När ni väl står där gör ni förmodligen det som är lättast i stunden, vilket kan innebära att den som har varit hemma först får fortsätta med det. Genom att planera i förväg skapas bättre förutsättningar för att dela lika.

 

DELA PÅ DET!

Facebook
Twitter
 
Top